Om Oss

Om oss

Om Taigatech

Bolaget bildades med en vision om ett hållbart skogsbruk genom att göra Artificiell Intelligens tillgängligt för sågindustrin. Taigatech knyter samman det norra barrskogsbältet Taigan med nyskapande innovation. Med en teknologi sprungen ur Chalmers skapas ett unikt ID som möjliggör spårbarhet på individnivå för varje stock.

Genom att kunna följa stockens resa genom hela värdekedjan, kan information återvinnas för att optimera sågprocessen och maximera resursutnyttjandet. Därför bidrar vår lösning till förbättrad virkeskvalitet, minskad avverkning och en effektiv resursanvändning.

Vår historia

Taigatechs ursprung

John Randelin och Antonio Butkovic intresserade sig tidigt under sina utbildningar för såg- och skogsindustrin. Genom en diskussion 2020 med en av de största sågverkskoncernerna i Sverige framkom det att spårbarhet är en stor utmaningarna industrin måste lösa.

Efter det skapades iden om att införa spårbarhet genom hela värdekedjan med hjälp av image recognition. Idag har teamet vuxit sig större med kompetenser inom många viktiga områden. Idag förs ständiga dialoger både med sågverk och bolag som levererar avancerade maskiner till sågverk.

VinsterPriser och Vinster

Teamet bakom TaigatechTaigatech består av ett team med blandade kompetenser från både driva verksamhet med IT-inriktning, forskning inom bildanalys och studenter inom olika inriktningar

VD och medgrundare

Christoffer Johnsson

Jag brinner för nya innovationer och skapa värde av dessa. Att kunna göra detta i en viktig bransch för Sverige känns stort.

Styrelseordförande och medgrundare

John Randelin

Mitt ansvar är att styra ekonomiska frågor och bygga långsiktiga mål. Men jag ger mig gärna in i detaljfrågor om teknik och strategi.

Medgrundare och systemutveckling

Arvid Viktorsson

Jag ansvarar för att alla våra olika system kan utföra sina uppgifter och kommunicerar med varandra.

Styrelsemedlem och medgrundare

Fredrik Kahl

Jag är matematikprofessor och leder forskargruppen inom datorseende på Chalmers. Utvecklar Taigatechs bildanalys algoritm.

Medgrundare och produktutveckling

Antonio Butkovic

Jag leder design och konstruktion av Taigatechs produkt utefter de krav som ställs från industrin.

Styrelsemedlem och medgrundare

Erik Dahl

Mitt ansvar kretsar kring strategifrågor, IP och avtal. Men jag är gärna med och utvecklar allt från mjukvara till hårdvara.

Styrelsemedlem

Alexandra Hellekant

Jag representerar Taigatechs partner Annevo och behandlar i frågor kring bolagsstyrning, affärsutveckling och HR.

Partners & StödTack till er som stöttar oss i vår utveckling och kommersialisering