Sågoptimering

Denna produkt kan användas för att korrigera rundvridningsfel eller kontinuerligt mäta stockrotation.

Produkten består avtre komponenter

Algoritm

Computer vision algoritm för rotationsmätning

Taigatechs algoritm är konstruerad för maximal precision, robusthet och simplicitet. Därav kan stockrotation mätas under de tuffaste förhållandena och helt oberoende av givare, laser eller mätramar.

Flexibilitet

Skräddarsydd konstruktion

Kamerahuset är konstruerat i hållfast aluminium tillsammans och byggt för att ta minimalt med plats. Placeringen är flexibel efter utrymme.

Översikt

Funktionellt userinterface

Med hjälp av ett stilrent user interface så är det enkelt att följa rundvridarens prestanda och statistik över korrigeringar. Identifiera systematiska fel och börja jobba med förebyggande underhåll.

Så fungerar rundvridningskorrigeringRundvridningskorrigering är en uppgradering på befintlig utrustning för stockrotation framför sågen. Genom att upptäcka avvikelser i den befintliga vridprocessen så kan vi ge en uppdaterad rörelse till rundvridaren för att motverka denna avvikelse. Systemet bygger helt på computer vision.

Optimering i realtid

Korrigerande rundvridning

I nästintill realtid beräknas stockens position, positionen kan i sin tur jämföras med rundvridarens börvärde. Detta sker mycket fort vilket möjliggör att Taigatechs system kan ge rundvridningsservot nya anvisningar under själva vridprocessen för att optimera stockens rotation till optimerad sågvinkel. I grafen till höger visas en graf från Taigatechs system som korrigerat en stock.

Kompatibilitet

Sömlös integration

Taigatech tar fram ett robust koncept som tar minimalt med plats. Kamerorna placeras i anslutning till sågen. Vi optimerar om beräkningar efter just era förutsättningar. Programmet är byggt för att sömlöst interagera med produktionen för start och stopp. Operatör kan enkelt välja mellan antingen kontinuerligt mäta eller korrigera stockvridningen.

Ökad avkastning

Gör stora besparingar

Vridfel har visat sig ha stor påverkan på såg- och värdeutbyte, samt produktionsstopp. Att ha en välfungerande rundvridning hjälper till att öka vinsten på nedersta raden.