Allt grundar sig i Computer Vision

Genom forskningsnära kunskap inom computer vision kan vi applicera sofistikerade lösningar och algoritmer på tidigare svårlösta problem.

Produkten består avtre komponenter

Spårbarhet

Innovativ AI-mjukvara

Mjukvaran som används för att utföra matchningen baseras på världsledande AI-teknik. Inom Taigatech finns spetskunskap om bildanalys och computer vision.

Kontroll

Skräddarsytt system

Vi ritar och konstruerar ett system som passar sömlöst till varje unik produktion. Vår ambition är alltid att bygga funktionellt och underhållsfritt.

Spårbarhet

Smart databas

En databas håller koll på varje stock-ID och som ger möjlighet att knyta information till varje stock.

Så fungerar spårbarhetTvå kameror monteras enkelt där kunden önskar. Spårbarhet på individnvå skapas då för varje stock mellan dessa två punkter. Genom enbart ett fotografi av stockens ändyta kan användaren följa varje stock genom hela sågverket.

Spårbarhet

Inmätning

Vid inmätningen samlas värdefull information om stocken så som längd, tjocklek, kvistplacering och inre struktur. Denna information är viktigt för att sortera stocken i rätt timmersklass vid timmersorteringen. Samma information kan sedan också användas vid sågtillfället.

Kontroll

Unikt ID

I samband med att värdefull information om stocken hämtas tas ett kort på stockens ändyta. En trädstocks ändyta är unik likt ett fingeravtryck och därför kan ett unikt ID skapas utifrån ändytan. Stocken blir då dess egna informationsbärare. Det unika ID:t sparas i en databas och kan närsom matchas mot genom att enbart ta ett nytt kort på stockens ändyta i produktionen.

Spårbarhet

Timmersortering

Eftersom att stocken är sin egna informationsbärare följer all värdefull information om stocken med genom hela produktionskedjan. Det är därför möjligt att identifera varje indviduell stock vid timmersortering och få en bättre översikt av alla stockar i varje timmerklass. Detta system skapar möjligtheter att i slutändan minska lagerkostnader genom att få bättre kontroll av timmerlagret.

Spårbarhet

Sågintaget

Under produktionsflödet matchas varje indviduell stocks ändyta mot de unika ID:n som finns i databasen och den värdefulla informationen som finns om varje stock kan då nyttjas. Genom att använda sig till fullo av den information som är kopplat till varje stock kan sågverken t.ex optimera stockinvridnigen eller verifiera att stocken vrids in på optimalt sätt