Allt grundar sig i Computer Vision

Genom forskningsnära kunskap inom computer vision kan vi applicera sofistikerade lösningar och algoritmer på tidigare svårlösta problem.

Det är på riktigt

Boka möte med oss