Our solutions contribute to a sustainable forest industry

With our innovative solutions, we help saw mills increase productivity, availability and saw yield. With cutting edge expertise in computer vision, together with innovative engineering, we create tomorrow’s solutions for a sustainable forest industry.

Explore our products
Computer vision

Camera-based systems

We specialize in interpreting images and creating innovative solutions for smart production. This includes recognizing logs among thousands of others, accurately calculating movements and rotations, as well as quickly giving feedback through intelligent algorithms.

Tailor made solutions

Modularity

We are happy to tailor our solution to your needs. Our technology is modular and increases the potential of your existing production. Our products have been integrated in several sawmills with different setups and conditions.

Installation

Fast & flexible

We ensure a quick and safe installation. Our goal is always to minimize redesign of existing production and plan the installations to avoid production stoppages.

Better results with AI from Taigatech

Increased efficiency

Get more from your machine park. Today, many processes are analyzed manually or not at all, which creates big questions about how downtime is to be reduced or why yield is lost. Several of our innovative solutions contribute to increased profitability by creating new functions on existing machines.

Insights

Use Taigatech's products to analyze the current situation with high precision.

Data analysis

We understand and interpret situations, identify patterns and build robust solutions based on your needs.

Control systems and automation

We integrate our solutions into your control through communication to PLC:s

We have big ambitions Some of our references

We strive to become a global player that contributes with new and innovative solutions. For us, it is important to involve customers early on in development and constantly improve our value proposition. Feel free to join us and influence our journey! Here are some of our current installations and projects:

Sawmill

AB Hilmer Andersson

Log turning correction

Sawmill

Undisclosed

Process surveillance

Sawmill

Setra Trävaror AB

Log turning correction

Partners & Support Thank you for your supporting us!

NewsRead more about our latest press releases

27 July 2024

27 Juli 2024

We're happy to announce that Taigatech is taking a significant step towards becoming a global player in the industry. Taigatech will be installing a new unit for improved log rotation at one of Nordwood's esteemed sawmills. NORDWOOD is a renowned trademark representing three sawmills: AS Viiratsi Saeveski, AS Viru-Nigula Saeveski, and AS Aegviidu Puit. These sawmills produce high-quality sawn timber from local Nordic pine and spruce logs, serving both local and international markets in construction, furniture, packaging, and the wood industry. Annually, approximately 275,000 m³ of sawn timber is produced under the NORDWOOD brand.Nordwood's parent companies, RAIT AS and LEMEKS AS, have been in the wood industry for over 25 years, employing around 1,000 people and operating across Europe, Asia, and Australia. Their well-known trademarks include Raitwood, Parkwood, Palmako, Imprest, Pinest, AP Mets, Lemeks, and Nordwood.We are honored to collaborate with Nordwood and look forward to a fruitful partnership that will drive mutual growth and success.

08 April 2024

08 April 2024

Taigtech och Derome har nyligen slutit avtal om leverans av Taigatechs teknik för rundvridningsoptimering - SawTurn. Derome är ett av Sveriges största familjeägda träindustribolag med verksamhet från skog till färdigt hus. Koncernen har fyra sågverk och ett hyvleri som bland annat förser vidareförädlingsenheterna med material. Genom ständiga nyinvesteringar och ett förtroende för ny teknik så säkerställer Derome att de ligger i framkant. Nu är det dags för att ge förtroendet till Taigatech att leverera system för optimering av sågningen genom automatisk rundvridningskorrigering. ”Sågutbyte är en viktig faktor på Deromes sågverk som vi ständigt följer upp. Just därför tror vi på Taigatechs teknik i såglinjen och ser ett intresse i att integrera tekniken på tre av våra sågverk. Första installationen kommer utföras på Kinnared sågverk”, Per Andersson, Utvecklingschef Derome Timber. 

24 February 2024

24 Februari 2024

TAIGATECH ERHÅLLER BESTÄLLNING FRÅN HÅLLANDERS SÅGVERK ABTaigatech AB har tecknat avtal med Hållanders Sågverk AB om leverans på en ny rundvridningsoptimering av stockar till sågverket i Dalstorp.Hållanders Sågverk AB, ett modernt sågverk som dagligen bearbetar ca 5500 stockar. Fokus är på klentimmer och skapa högkvalitativa produkter för byggbranschen och hustillverkning, framförallt paneler, reglar och takstolar. Nyligen firande Hållanders 75 år och har sedan starten gjort en framgångsrik utveckling. För att ligga i framkant så har nyinvesteringar gjorts i toppmoderna system för ökat utbyte och produktivitet. För att ta ytterligare ett steg mot toppmodern produktion väljer nu Hållandes att implementera Taigatechs rundvridningskorrigering på befintlig såglinje för att maximera sitt utbyte. “Vi jobbar hela tiden med att få ut mer av vår råvara. Därför så tror vi att Taigatechs lösning med att optimera rundvridningen av varje stock i såglinjen ytterligare är rätt steg för oss.” - Erik Hållander, produktionsansvarig.Teknik bygger på avancerade algoritmer som dynamiskt mäter rotationen av stockar framför sågen. Systemet integreras sömlöst med befintliga styrsystem från olika leverantörer av mätram och såglinjer. Genom att använda realtidsåterkoppling kontrollerar systemet rundvridaren för att korrigera eventuella avvikelser och optimera sågprocessen. Tekniken bidrar till ett extra lyft i sågutbyte, samtidigt som systemet felövervakar en av de viktigaste funktionerna i sågprocessen.

02 February 2024

02 Februari 2024

Spännande milstolpe uppnådd på Taigatech!Taigatech har nått en anmärkningsvärd milstolpe - 1 000 000 stockar bearbetade genom vår banbrytande computervision-lösning på sågverk!Denna prestation återspeglar vårt åtagande att göra en positiv inverkan på timmerindustrin genom innovativ teknik. En stor shoutout till vårt engagerade team, våra värdefulla partners och kunder för att de gör denna milstolpe möjlig!Vi är här för fortsatt tillväxt, framsteg och bana väg för skogsindustrin!

01 February 2024

01 Februari 2024

Taigatech erhåller beställning från Wallnäs Timber!WALLNÄS AB har en årlig produktionsvolym om 125 000 m3 (2022) och är nischade mot grovt timmer för bredare, grövre och fingerskarvade virkesdimensioner.Taigatech tackar för förtroendet att vara Wallnäs behjälpliga med utveckling av deras sågverksproduktion med fokus på sågprocessen. Det är tydligt att Wallnäs har ett genuint intresse för att utvecklas och säkerställa bästa kvalitet av vår fina skogsråvara! 

03 November 2023

03 November 2023

Vi är glada att kunna presentera Olle Axell som nytillträdd styrelseordförande för Taigatech. Olle kommer att bidra med strategier för vår tillväxt, framtida samarbetsformer och organisation. Olle arbetar aktivt med styrelseuppdrag. Han har en teknisk bakgrund från KTH inom maskinteknik och således ett tekniskt intresse. Därefter flera högt uppsatta roller inom skogsindustrin. Bland annat har Olle erfarenheter som sälj och produktchef på SCA Ortviken, VD på Arctic Paper, VP Global sales och marketing Norske Skog. Men även haft ansvar inom investeringar, R&D och portfolio management, M&As och strategier. Således en bred erfarenhet som kommer vara stärkande för Taigatech på många sätt.Varmt välkommen Olle, nu tar vi Taigatech till nya höjder! 

19 October 2023

19 Oktober 2023

Hilmer Andersson Sågverk(HAL) var tidiga ut med att uttrycka sitt intresse för Taigatechs lösning. Idag är systemet driftsatt och tidiga produktionsresultat börjar komma fram.”Vi har hittills sett en höjning på 0,7-1,7% i sågutbyte beroende på trädslag vilket är ett fantastiskt bra betyg!”  - Nils Andersson, produktionschef och ägare.HAL är ett privatägt sågverk i Värmland som drivits i fyra generationer. De sågar cirka 220 000 m3 (2022) varav 75% gran och 25% furu. Sågverket är mycket framgångsrikt och genom sitt intresse för utveckling kan de ständigt ligga i framkant och producera varor med högsta kvalitet.Taigatechs lösning bygger på att säkerställa att sågningen utförs på ett optimalt sätt. Med hjälp av Taigatechs spårbarhetsteknik så kunde såginstruktionerna spåras över stora dataset. Utifrån denna datan där avvikelser upptäcktes så kunde ett koncept byggas som också löste problematiken.”Det är otroligt kul att leverera lösningar som gör skillnad och som bidrar till mer utnyttjande av stocken. Nils och personalen på Hilmer Andersson har varit med genom hela produktutvecklingsprocessen och på så vis givit oss rätt input för att ta fram en bra lösning. ” - Christoffer, TaigatechProjektet har varit utmanande men också som klippt och skuret för Taigatech. Ambitionen var hela tiden att bygga ett robust koncept där inga extra sensorer eller liknande skulle behövas utöver visionkameror. Allt ämnades att utföras genom bildanalys. Dels för att hålla nere extra hårdvara som kräver service och dels för att göra systemet enkelt att installera. Samtidigt ska systemet vara extremt snabbt och på bara några millisekunder kunna ge nya beslut till sågen som i realtid justerar stocken som transporteras fram i 2,5m/s. På bara några hundra millisekunder så har Taigatech följt stocken, undersökt avvikelser och gett feedback till sågstyrningen som justerat sig, och allt detta med en mycket hög noggrannhet.

07 September 2023

07 September 2023

Taigatech har fått förtroendet att leverera en ny lösning åt AB Karl Hedin Sågverk! Lösningen bygger på vår expertis inom bildanalys, kamerasystem och automation. Uppdraget och lösningen innefattar att automatisera manuella metoder och kvalitetsgranska produkter. AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och trähandelskoncern med cirka 1000 anställda och nära 5 miljarder kr omsättning (2022). Tre sågverk finns placerade i Bergsslagen och två i Estland. Den nya lösningen ska implementeras på Karbenning, vilket är det största sågverket inom koncernen. Karbenning förbrukar enbart normaltimmergran i två längder för att redan från skogen optimera råvaran mot den färdiga produkten. Vidareförädling görs även på plats genom hyvleri och måleri. 

22 July 2023

22 Juli 2023

Taigatech påbörjar nytt samarbete med Setra Trävaror. Avtalet innebär att Taigatech ska leverera sitt system för rotationsoptimering av stockar framför såg för ökat sågutbyte. Först ut att installera tekniken är sågverket i Heby. Setra Heby har en årlig produktionsvolym om 286 000 m3 (2022).Vi valde Taigatech för att de har en bra lösning för ett problem som finns på alla våra sju sågverk. - Karl Berntsson, Verksamhetsutvecklare Setra GroupTaigatech är mycket glada att fördjupa relationen med Setra och ser detta som starten på ett mer långsiktigt arbete. Setra är ett av Sverige största träindustriföretag.Dialogen med Setra har varit konstruktiv och god, de har definitivt visat att de är en seriös organisation som satsar på ny teknik. Vi ser fram emot att jobba vidare med Setra som kund. - John Randelin, medgrundare Taigatech. Tekniken Taigatech levererar har som syfte att ge ett upplyft i sågutbyte vilket ger mer avkastning per sågad stock. Samtidigt övervakar systemet den mycket kritiska processen i sågningen (rundvridningen) för att kunna i god tid planera för serviceåtgärder och minska oplanerade stopp.

07 July 2023

07 Juli 2023

Taigatech ingår leveransavtal med Sweden Timber MalmbäckSweden Timber innehar fyra anläggningar, varav sågverket i Malmbäck har två såglinjer och två hyvellinjer. På det här sågverket finns stor flexibilitet och möjlighet att producera de flesta dimensioner. Årlig produktion uppgår till cirka 100 000 m3. Vi är taggade på att använda Taigatechs system i vår produktion för att skapa större avkastning från befintlig maskinpark. Men vi tycker även att fler intressanta värdeerbjudanden är på gång som vi gärna följer utvecklingen av.- Katarina, Produktionschef Sweden Timber.Avtalet innebär att Taigatech ska leverera sitt system med korrigerande stockrundvridning för ökat sågutbyte. Det skall bli väldigt spännande att fördjupa samarbetet med Sweden Timber. Engagemanget har varit stort från bådas sidor under hela processen. - Christoffer, TaigatechInstallationen är idag utförd och just nu pågår arbetet för fullt med att optimera systemet efter den befintliga prestandan och mekaniken på såglinjen. De flesta sågverk har unika miljöer som alltid behöver tas i beaktande. Därför är det viktigt att det ges utrymme åt att skräddarsy vissa delar av systemet för bästa prestanda.